O NÁS

Civest Slovakia spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998 a jeho činnosť sa sústreďuje do týchto základných okruhov:

      - miešanie a dodávky liehových a vodou rieditelných farieb pre flexotlačovú a hĺbkotlačovú techniku

      - odborná poradenská činnosť v oblasti tlačiarenských technológií

      - komplexná starostlivosť o rastrové valce

      - služby akreditovaného skúšobného laboratória pre buničinu, papier a lepenku

Pre našich zákazníkov je pripravený tím spolupracovníkov, ktorí sú schopní svojou odbornosťou a komplexnostou služieb plniť požiadavky na vysokej úrovni a včas.

Civest

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Civest Slovakia spol. s r.o. je plnohodnotným členom medzinárodnej skupiny Civest Group s národnými pobočkami v Taliansku, Českej republike, Slovenskej republike, Poľsku, Ukrajine a Rumunsku.


Na Slovensku Civest Slovakia spol. s r.o. pracuje od roku 1998 a to v oblasti dodávok farieb. Počas ďalších rokov pôsobenia pribudli činnosti spojené s poradenskou službou v oblasti polygrafie – flexopotlače, služby v starostlivosti o valce a od roku 2006 ponúka služby akreditovaného skúšobného laboratória na meranie fyzikálnych vlastností papierov, lepeniek a buničín.V organizácii práce pri poskytovaní služieb sú na prvom mieste požiadavky a potreby zákazníka.

Civest